Om vårt företag och affärsidé

Aljo-Data AB, ett konsultföretag inom IT-området, startade sin verksamhet år 1974. Vår målsättning är att utveckla våra kunders affärer och leverera lönsamma och effektiva IT- system.

Aljo-Data har utvecklats mycket positivt med stor kunskap inom mindre nätverkslösningar. Vi är kundens naturliga samtalspartner i alla IT-relaterade frågor. Under många år har vi skapat långvariga affärsrelationer med våra kunder som ser fördelen i jakten på att vara kostnadseffektiva. I dag har vi över 200 kunder här i Vätterbygden.