Aljo-Data Historia

Så började vi 1974

Sensommaren år 1974 beslutade Hans-Ove Aldenbrink och Lage Johansson att starta ett handelsbolag inom dataområdet. Efter olika turer kring firmanamnet blev det initialerna i våra efternamn ALdenbrink och JOhansson, d v s ALJO med tillägget DATA. Bolaget bildades 1974-11-26 i Jönköping.

På grund av omfattande administration att jobba två konsulter i samma bolag på skilda orter och med olika kunder beslutade vi efter några år att arbeta i separata bolag, då bytte ALJO-DATA ägareförhållandet till Hans-Ove och Siv Aldenbrink. Lage Johansson bildade bolaget LJ CONSULT, som han fortfarande driver i Forserum. Vi har fortfarande ett mycket gott samarbete i våra projekt.

I början av verksamhetsåren arbetade vi i stort sett bara med hålkortsstansning programmeringsuppdrag. Under de senaste 20 åren har försäljning av persondatorer ökat mer och mer.